• :
  • :
Chống dịch như chống giặc – Toàn dân quyết tâm ngăn chặn kịp thời dịch bệnh COVID-19. Khi nghi ngờ bị mắc COVID-19, hãy gọi ngay tới đường dây nóng miễn phí 19009095 hoặc 19003228. Chống dịch với kỷ luật sắt, ứng xử nhân văn với tất cả người được cách ly. Không tụ tập đông người, nghiêm chỉnh thực hiện cách ly y tế tại nhà, nơi cư trú và khu cách ly tập trung để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Vì một môi trường khám chữa bệnh trong sạch - Nơi người bệnh được cảm thông và chia sẻ - Bệnh viện là nhà, thầy thuốc và bệnh nhân là những người thân trong gia đình !
<p><iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3705.2648030114033!2d105.12843431540993!3d21.77001016743441!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3134b1da543ae513%3A0xa3bfc0828edbffe0!2zQuG7hk5IIFZJ4buGTiBTVeG7kEkgS0hPw4FORyBN4bu4IEzDgk0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1563845507692!5m2!1svi!2s" width="100%" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen=""></iframe></p>
Thông tin liên hệ
Liên hệ trực tiếp:

Trung tâm y tế huyện Na Hang

Tổ 7, Thị Trấn Na Hang, Huyện Na Hang, TT. Nà Hang, Na Hang, Tuyên Quang
0965311010
bvdknahang@gmail.com

Dấu * là phần không được để trống