Công đoàn ngành Y tế: Tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn cho cán bộ CĐCS năm 2020

Thực hiện Chương trình công tác năm 2020, ngày 3/11 tại Hội trường Sở Y tế, Công đoàn ngành Y tế tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn cho cán bộ công đoàn cơ sở của ngành y tế tỉnh năm 2020. Tham dự có đồng chí Nguyễn Thế Yên, Phó Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế; đại diện lãnh đạo Liên đoàn lao động tỉnh và hơn 70 đoàn viên tại các công đoàn cơ sở của ngành Y tế tỉnh.

Trong thời gian 01 ngày, các học viên được nghe báo cáo viên của Liên đoàn lao động tỉnh truyền đạt nội dung, quan điểm đường lối của Đảng về vai trò của công tác công đoàn trong giai đoạn hiện nay; những nội dung cơ bản về Điều lệ và Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam; nội dung cơ bản về công tác kiểm tra của công đoàn; các quy định về hoạt động của ban thanh tra nhân dân cơ quan  và các nội dung về công tác tài chính, kế toán công đoàn cơ sở….

Các đại biểu tại lớp tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn ngành y tế năm 2020.

 

Qua lớp tập huấn đã trang bị cho đội ngũ cán bộ cán bộ công đoàn cơ sở những kiến thức bổ ích, giúp cán bộ công đoàn nắm vững nguyên tắc cơ bản trong hoạt động công đoàn, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của công đoàn, đồng thời để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn.

Minh Tiến